Asics

Nordic PS har ansvarat för projektledning och genomförande för Asics nya Flagship Store under senhösten. I uppdraget har ingått bl.a. smide, glasarbeten, elarbeten, byggarbeten, ventilation och VVS. Konceptet är spännande och nytänkande med mycket stål och glas samt en iögonfallande kassadisk. Högsta kvalitet rakt igenom.

Omfattning
Projektledning, byggnation och inredningsmontage

Var
Norrmalmstorg Stockholm

När
17 okt - 21 dec 2012